Privacy

Privacy is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt. Ook voor ons. Aangezien wij juridisch werkgever zijn, werken wij dagelijks met persoonsgegevens. Onze verantwoordelijkheid als werkgever en de (nieuwe) privacywetgeving nemen wij hierbij dan ook zeer serieus.

Met de nieuwe privacywetgeving spreken we vooral over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), welke zorgt voor meer en nieuwe regels rondom verwerking, bescherming en uitwisseling van persoonsgegevens.