Wat moet u als zzp’er weten van het regeerakkoord? We hebben de vijf belangrijkste punten onder elkaar gezet:

 1. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)
  De modelcontracten worden vervangen door opdrachtgeversverklaringen. Deze verklaringen moeten de zzp’er zekerheid gaan bieden voor vrijstelling van premies en loonbelasting.
 2. Minimum uurtarief
  Zelfstandigen dienen een minimum uurtarief te gaan hanteren van 15 tot 18 euro.
 3. Vast contract
  Op het moment dat een zzp’er niet veel verdient, dit houdt in: 125 procent of minder van het wettelijk minimumloon, en voor drie maanden of langer bij een opdrachtgever werkzaam is, heeft hij/zij recht op een arbeidsovereenkomst.
 4. Gezagsverhouding
  De toegestane gezagsverhouding wordt in de arbeidswet aangepast en duidelijker omschreven.
 5. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Voor de zzp’er wordt het makkelijker gemaakt om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De verzekering wordt voor de zzp’er niet verplicht gesteld.