Wat moet u als werkgever weten van het regeerakkoord? We hebben de zes belangrijkste (HR-)punten onder elkaar gezet:

 1. Ontslag
  Het ontslaan van werknemers wordt voor de werkgever makkelijker gemaakt, maar de ontslagvergoeding gaat omhoog. Met het nieuwe regeerakkoord heeft een werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een ontslagvergoeding.
 2. Tijdelijke contracten
  Werkgevers mogen (weer) voor een periode van drie jaar (in plaats van twee jaar) tijdelijke contracten verstrekken aan medewerkers. De tussenperiode van zes maanden blijft gehandhaafd.
 3. Proeftijd
  De proeftijd kan in de toekomst in sommige gevallen worden verruimd. Wanneer een werkgever direct, dus als eerste contract, een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt aan een werknemer, kan  de proeftijd worden verruimd naar vijf maanden. Indien de werkgever een meerjaarscontract aanbiedt, dus een contract voor meer dan twee jaar, wordt deze proeftijd drie maanden. In de overige situaties blijft de proeftijd zoals deze nu is.
 4. Ziekte
  Voor de kleinere bedrijven (tot 25 werknemers) wordt de periode van loondoorbetaling bij ziekte verkort van twee naar één jaar. Het UWV neemt het tweede jaar de verantwoordelijkheid over voor de loondoorbetaling en enkele re-integratieverplichten. De kleine werkgevers dienen een uniforme lastendekkende premie te gaan betalen voor de collectieve kosten van dit tweede ziektejaar. 
 5. Ouderschapsverlof
  Per 2019 gelden er vijf in plaats van twee dagen voor het ouderschapsverlof. Per 1 juli 2020 kunnen ouders vijf weken verlof krijgen en dient 70 procent van het loon doorbetaald te worden.
 6. De payrolldienstverlening
  Het kabinet gaat een nieuw wetsvoorstel voorbereiden omtrent payrolling. Payrolling als zodanig zal mogelijk blijven, de focus in het nieuwe voorstel zal zich voornamelijk richten op het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden. Aangezien PRO Payroll de ABU CAO (en daarmee de inlenersbeloning) hanteert, zal dit naar verwachting weinig invloed hebben op de dienstverlening van PRO.