Per 5 november jl. is de ABU CAO opnieuw verlengd tot en met 31 mei 2019. Onze frontoffice specialist Marleen van Wettum legt u graag uit wat de belangrijkste veranderingen zijn en wat dat voor de opdrachtgevers van PRO Payroll betekent.

Inlenersbeloning

Een van de belangrijkste veranderingen in de ABU CAO is het ‘vaststellen van de inlenersbeloning’. Met de inlenersbeloning wordt de cao of de beloningssystematiek bedoeld die wordt gehanteerd bij de opdrachtgever. Het salaris van uitzendkrachten dient op een zestal punten gespiegeld te worden aan deze inlenersbeloning:

  • Het geldende periodeloon
  • De arbeidsduurverkorting
  • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegenwerk
  • Initiële loonsverhogingen
  • Onkostenvergoedingen
  • Periodieken

 

Beschikbaarheid en exclusiviteit

Flexkrachten zijn vrij om hun eigen beschikbaarheid te bepalen en te wijzigen, alsmede vrij om elders werkzaamheden te aanvaarden.  

Boetes niet permanent in Nederland wonende uitzendkrachten

Alleen justitiële en bestuurlijke boetes kunnen worden verrekend op het uit te betalen loon van de uitzendkracht die niet permanent in Nederland woonachtig is.

Jeugdloonstaffel

Er wordt een nieuwe jeugdloonstaffel opgenomen in de cao, wat leidt tot hogere lonen voor jeugdigen.

Extra vakantiedag

Er wordt een extra vakantiedag toegekend aan de medewerkers. Bij een fulltime dienstverband heeft de medewerker recht op 25 vakantiedagen per jaar.

Wat verandert er voor u?

Vanaf 2018 zijn wij verplicht om bij de inschrijving alle elementen die betrekking hebben op de inlenersbeloning specifiek uit te vragen bij onze opdrachtgevers. Zo dient de schaal en de trede altijd verplicht ingevuld te worden. Net als de cao of beloningssystematiek inclusief de zes elementen. Uiteraard faciliteren wij u op dit gebied. Ons inschrijfproces in Flexportal (ons online portaal) wordt te zijner tijd aangepast. Op korte termijn gaat u tevens merken dat wij vaker dan voorheen input vragen omtrent de inlenersbeloning. 

Indien u behoefte heeft aan een nadere toelichting op de wijzigingen in de ABU CAO en/of de aanscherping in het werkproces, neem dan gerust contact met ons op. We leggen het u graag uit.

CAO Nederlands 2017-2019

CAO Nederlands 2017-2019 – samenvatting