Per 1 januari is het maximale bedrag dat werkgevers verschuldigd zijn bij ontslag van een werknemer (na twee jaar), gestegen van € 77.000 naar € 79.000. Het nieuwe kabinet heeft tevens aangekondigd deze transitievergoeding op verschillende punten aan te willen passen.

Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers een transitievergoeding verschuldigd aan tijdelijke of vaste werknemers die ten minste twee jaar bij hen in dienst zijn geweest en het arbeidscontract op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Een werkgever is deze transitievergoeding tevens verplicht te betalen als een zieke medewerker na twee jaar loondoorbetaling ontslagen wordt.

Maximale vergoeding

Hoe hoog de transitievergoeding is, hangt af van het maandsalaris en het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest. De vergoeding bedroeg tot eind 2017 maximaal € 77.000 bruto, of een jaarsalaris als dat hoger is. Dit maximale bedrag is per 1 januari van dit jaar gestegen naar € 79.000 bruto.

Verzachtende omstandigheden

Het nieuwe kabinet voert met name voor mkb-werkgevers verzachtende omstandigheden in, omtrent de verplichte betaling van de transitievergoeding. Dit betreft:

  • Een compensatie aan de werkgever voor de door hem verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte medewerker
  • Geen transitievergoeding indien sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen als er een cao-regeling van toepassing is.

Het kabinet komt spoedig met een voorstel voor een compensatie van de transitievergoeding indien een werkgever zijn bedrijf beëindigt vanwege pensionering of ziekte.

Verruiming

Het kabinet is bezig om de criteria te verruimen voor het in aanmerking komen voor een ‘overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers’ (werkgevers met minder dan 25 werknemers in dienst). Ook zijn er plannen voor het verruimen van de op de transitievergoeding in mindering te brengen scholingskosten. Hierdoor kan scholing straks binnen de eigen organisatie (gericht op een andere functie) in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Veranderingen in opbouw

In de opbouw van de transitievergoeding stelt het nieuwe kabinet in het regeerakkoord twee veranderingen voor:

  1. Werknemers hebben vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding.
  2. De transitievergoeding gaat per jaar dienstverband 1/3e van het maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan 10 jaar. Nu geldt voor de eerste tien jaar ook 1/3e maandsalaris per dienstjaar maar daarna nog maar 1/2e maandsalaris per jaar.

 
PRO Payroll adviseert u graag

Als payrollspecialist zijn wij uw sparringpartner voor al uw HR-zaken. Wij adviseren u daarom graag bij uw keuze en brengen de consequenties en/of alternatieven in kaart.