De feestmaand december is weer aangebroken. Naast alle feestelijkheden is dit voor werkgevers dé maand om de balans op te maken en het jaar af te sluiten. Voordat de champagne ontkurkt kan worden, zijn er nog een aantal praktische zaken en wijzigingen die 2018 met zich meebrengt. In deze blog gaan wij verder in op deze veranderingen en geven wij werkgevers enkele tips om het (boek)jaar goed af te sluiten.

Premiekorting maakt plaats voor loonkostenvoordelen (LKV)

Per 1 januari 2018 maakt de premiekostenregeling, die 10 jaar lang van kracht was, plaats voor de regeling loonkostenvoordelen (LKV). In feite werkt deze nieuwe regeling hetzelfde als de premiekorting. Werkgevers ontvangen namelijk nog steeds korting op de werkgeverslasten als iemand uit een specifieke werknemersgroep aangenomen wordt.

De veranderingen

Werkgevers ontvangen geen loonkostenvoordeel meer voor jongeren uit de WW of bijstand. Bovendien daalt het maximale voordeel. Het belangrijkste verschil met de premiekorting is het moment waarop de LKV worden uitbetaald. Daar waar de premiekorting maandelijks bij een aangifte werd uitgekeerd, ontvangen werkgevers de LKV nu slechts één keer per jaar, namelijk na afloop van het vorige boekjaar. Dit geldt ook voor het LIV (Lage Inkomensvoordeel) en het jeugd-LIV. De administratie hierover wordt dus vereenvoudigd, maar houd er wel rekening mee dat het voordeel pas veel later wordt uitgekeerd.

 

 

Bron: Rijksoverheid

Daarnaast is het belangrijk te weten dat de aanvraagprocedure anders is ten opzichte van de premiekostenregeling. Werkgevers hebben nog altijd een (kopie van de) doelgroepverklaring LKV nodig, maar deze doelgroepverklaring dient wel binnen 3 maanden na indiensttreding te worden aangevraagd bij het UWV. Na deze 3 maanden kan er voor de betreffende werknemer geen LKV meer worden aangevraagd. Voorheen kon de premiekorting tot 5 jaar na dato met terugwerkende kracht worden aangevraagd, dat kan vanaf januari 2018 niet meer.

AOW- en pensioenleeftijd gaan omhoog

Iedereen in Nederland heeft vanaf een bepaalde leeftijd recht op AOW, ongeacht je wel of niet hebt gewerkt. Pensioen daarentegen ontvang je alleen als je hebt gewerkt en deelnemer bent in een pensioenregeling. Vanaf 2018 gaan beide leeftijden geleidelijk verder omhoog. De AOW-leeftijd stijgt van 65 jaar en 9 maanden naar 66 jaar. De pensioenleeftijd stijgt van 67 naar 68 jaar. Deze maatregel wordt genomen om de kosten van de toenemende vergrijzing te drukken en heeft dus vanzelfsprekend gevolgen voor oudere werknemers, maar ook voor werkgevers. Werkgevers betalen namelijk voor AOW’ers minder werkgeverslasten. Aangezien de AOW-leeftijd stijgt, profiteert de werkgever dus later van dit voordeel. Hetzelfde geldt voor de pensioenleeftijd. Werkgevers betalen pensioenpremie wanneer de werknemer met pensioen gaat. Let op: heeft u als werkgever een 67-jarige in dienst, dan betaalt u daar nu geen pensioenpremie voor. Het kan zijn dat u dit per 1 januari wel weer moet doen, tot de werknemer 68 jaar is.

Wijziging minimumlonen per 1 januari 2018

Zoals ieder jaar zal ook komend jaar het minimumloon stijgen. Heeft u personeel in dienst, dan doet u er verstandig aan om onderstaande loontabel erbij te pakken zodat u zeker weet dat u uw medewerker volgend jaar niet minder dan het minimumloon betaalt.
Let op: per 1 januari dient ook overwerk uitbetaald te worden tegen het minimumloon inclusief 8% vakantiebijslag. Het uurloon voor overwerk bedraagt per 1 januari dus 108% van het minimumloon.

 

 

 

 

 

Bron: RIJKSOVERHEID

Tips

Omdat het einde van het jaar altijd een drukke periode is voor werkgevers, is ons advies om de maand december te gebruiken om de balans op te maken en uw (salaris)administratie bij te werken. Zo kunt u 2018 met een schone lei beginnen. Enkele aandachtspunten:

  • Check de minimumlonen en de AOW- en pensioenleeftijd;
  • Kijk naar de verlofsaldi. Zijn er werknemers met buitensporig veel verlofuren? Spreek dan in goed overleg af hoe en wanneer deze uren worden opgemaakt.

Verlofuren vervallen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar, maar dan dient u als werkgever uw werknemers wel de mogelijkheid te geven om ze op te nemen. Om te voorkomen dat uw werknemer ineens onverwacht voor lange tijd (gedwongen) verlof opneemt, is het goed te weten hoe het staat met het verlofsaldo.

PRO Payroll wenst u een voorspoedig uiteinde en een succesvol 2018!

Wij hopen dat deze tips u helpen bij de jaarafsluiting. Mocht u op zoek zijn naar een specialist die uw werkgeverszaken uit handen kan nemen, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor een op maat gemaakte offerte.