Het FNV onderzocht onlangs dat Nederlandse werknemers jaarlijks voor 21 miljard euro onbetaald aan overwerk doen. Voor werkgevers hoort ‘overwerken’ erbij maar in hoeverre mag u verwachten dat medewerkers dit doen?

Urgent overwerk?

Het is allereerst van belang hoe urgent het overwerk is. Staat het bedrijf op het spel? In dat geval is het natuurlijk logisch dat u uw medewerkers vraagt om incidenteel wat langer door te werken. Dit mag echter geen wekelijks terugkerend fenomeen gaan worden.

Structureel overwerk?

Medewerkers die een half uurtje langer doorwerken zullen niet gelijk met salariseisen op de stoep staan. Maar wordt het overwerk structureel, dan kun je dat soms wél verwachten. Op het moment dat uw medewerker drie maanden lang structureel overwerkt, heeft hij of zij het recht om een aanpassing van het aantal uren in zijn contract te vragen. Het is in dit geval wel belangrijk om te kijken hoe gebruikelijk het overwerk bij de functie is. Daarnaast het is het belangrijk of er in de salarisbespreking rekening gehouden is met overwerk.

Komt het salaris niet onder het wettelijk minimum?

Het is verboden om medewerkers die het minimumloon verdienen, onbetaald te laten overwerken. In dat geval komt het uurloon namelijk onder het minimum uit. Dit geldt overigens alleen voor structureel overwerk.

Wordt het overwerk opgelegd?

Het is belangrijk om te weten door wie het overwerk wordt opgelegd. Ondernemingsorganisatie VNO-NCW stelt namelijk dat een groot percentage van het overwerk van de medewerkers zelf uit gaat. U kunt aan de andere kant als werkgever natuurlijk wel flexibel zijn als uw medewerkers op rustige dagen iets eerder naar huis willen.

Wanneer wordt overwerk te veel?

Dit zijn de harde regels:

  • Niet meer dan 48 uur per week werken in een periode van 16 weken
  • Niet langer dan 12 uur per dag werken
  • Niet langer dan 60 uur per week werken
  • Maximaal 90 uur rijden over 14 dagen
  • Maximaal 4,5 uur rijden voor een pauze

Wij adviseren werkgevers er voor te waken dat uw medewerkers bovenstaande maxima niet overtreden. Het zou zonde zijn als dit u claims of vertrouwen kost. Bovendien is overwerk op termijn een van de grootste veroorzakers van burn-out klachten en daar is helemaal niemand bij gebaad.

Overwerken via PRO Payroll

Indien er sprake is van overwerk door uw medewerker(s), dient u dat aan ons door te geven. Wij faciliteren dit (indien van toepassing) door de urenbrieven in ons online urenportaal Flexportal in te richten met een overwerkpercentage zoals die bij uw bedrijf van toepassing is. Vindt u dit percentage nog niet terug in Flexportal? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.