Meer dan 80 procent van alle Nederlanders in loondienst vindt dat het pensioen van de werknemer een verantwoordelijkheid is van de werkgever. Ook leunen werknemers op hun werkgevers voor een onafhankelijk advies inzake het pensioen. Toch is het voor ruim 12% van alle werknemers niet mogelijk om via de werkgever te sparen voor zijn oude dag.

Dit is de uitkomst van het onderzoek dat adviesbureau Mercer onlangs uitvoerde, gericht op financiële zekerheid van de Nederlandse beroepsbevolking. Ruim 8.300 respondenten deden mee aan het onderzoek.

Reden tot stress

De pensioenplanning blijkt een serieuze bron van stress te zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat tweederde van de Nederlanders zich onzeker voelt over hun financiële toekomst. Volgens David Sanderse, ceo bij Mercer Nederland, is deze stress helaas terecht. Sanderse: “Nederlanders verwachten dat ze vijftien tot twintig jaar gepensioneerd zijn, maar kunnen zich dat zonder betere financiële planning niet permitteren. Vanwege een verschuiving in de pensioenwet die meer nadruk legt op het individu, moeten werknemers zich hier nu meer dan ooit zelf actief mee bezighouden.”

Financiële planning

Bijna de helft van de Nederlandse beroepsbevolking heeft geen persoonlijk pensioenplan. Hiervan geeft ruim 12% aan dat het niet mogelijk is om bij zijn of haar werkgever deel te nemen aan een dergelijk plan. Ondanks de zorgen over de financiële toekomst, is het opvallend dat de financiële planning bij veel Nederlanders onderaan de prioriteitenlijst staat. Meer dan 50% van alle respondenten weet niet hoeveel geld er nodig is voor het pensioen en heeft dus ook geen enkel idee waar hij staat zodra de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.

Verantwoordelijkheid werkgevers

Sanderse vindt dat werkgevers meer verantwoordelijkheid moeten nemen met betrekking tot informatieoverdracht over de keuzemogelijkheden van het nieuwe pensioenstelsel. “Nu het pensioen meer op het individu gericht is, wordt dit meer en meer een rol die werkgevers moeten pakken. Daar waar de een behoefte heeft aan een extra bijdrage in de individuele pensioenpot, heeft de ander misschien liever een auto van de zaak”, aldus Sanderse.

Pensioen bij PRO Payroll

Iedere payrollmedewerker van 21 jaar of ouder die tenminste 26 weken van het jaar volgens de ABU CAO heeft gewerkt, neemt automatisch deel aan de basispensioenregeling van het StiPP Pensioen. De premie wordt volledig door ons vergoed. Zodra payrollmedewerkers tenminste 78 weken bij één werkgever hebben gewerkt, nemen zij deel aan de pluspensioenregeling. Deze regeling is minimaal vergelijkbaar met de meeste bedrijfstakpensioenfondsen. PRO Payroll betaalt in dit geval tweederde van de pensioenpremie.

Bron: PWnet