In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan afspraken over onder andere het salaris, toeslagen, werktijden, proeftijd, ontslag, pensioen en/of vakantie. Bij payrolling zijn diverse cao’s mogelijk. Welke zijn dit? Wat zijn de verschillen? En wat betekenen de cao’s voor werknemers?

Onder welke cao’s is payrolling mogelijk?

Wanneer een medewerker via payrolling te werk wordt gesteld, valt deze werknemer altijd onder een cao. De meeste payrollbedrijven vallen onder de ABU of NBBU CAO. Dit zijn beide cao’s die gericht zijn op het ter beschikking stellen van personeel. Er zijn ook payrollbedrijven die een eigen cao hebben afgesproken met een vakbond. Doordat de wetgeving rondom de arbeidsvoorwaarden, het juridisch werkgeverschap en de cao’s door veranderingen steeds specifieker worden, worden de verschillen tussen de diverse cao’s steeds kleiner.

Bekijk, om een idee te krijgen, onderstaand de samenvattingen van de cao’s:


Is er geen specifieke payroll cao?

Enkele jaren terug spraken we naast de uitzendcao ook nog over de payroll cao van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO). Deze VPO CAO bestaat sinds 2012 niet meer. Destijds is de VPO arbeidsvoorwaardenregeling opgericht.

Nu sinds 2016 de VPO onderdeel is geworden van de ABU, is ook deze arbeidsvoorwaardenregeling vervallen. Door de krachtenbundeling van de VPO met de ABU, is de ABU zich nog meer gaan richten op payrolling.

Wordt in beide cao’s gewerkt met een fasensysteem?

Ja, in zowel de ABU CAO als de NBBU CAO wordt er gewerkt met een ‘drie’fasensysteem. Bij een ABU CAO begint een medewerker in Fase A, bij de NBBU CAO wordt dit Fase 1+2 genoemd. Naarmate een medewerker langer via payrolling werkt, kan de medewerker naar een volgende fase, waarin een arbeidscontract meer zekerheid gaat bieden. In een eerder blogitem leggen we het fasensysteem van de ABU CAO uit.

Is een uitzendcao minder gunstig dan de eigen bedrijfscao voor medewerkers?

In principe niet. In bijvoorbeeld de ABU CAO, die door PRO Payroll (lid van de ABU) wordt gevolgd, zijn zaken goed geregeld voor zowel de werkgever als werknemer. Indien er een bedrijfscao binnen uw bedrijf van toepassing is, passen wij deze naadloos in. Medewerkers zijn zo verzekerd van een passend arbeidsvoorwaardenpakket.

Hiernaast zijn wij, net als alle andere payroll- en uitzendbedrijven verplicht om de inlenersbeloning toe te passen. Dit houdt onder andere in dat medewerkers altijd worden ingeschaald naar de voor uw organisatie geldende cao, met de daarin opgenomen functieschalen, voorwaarden en loontabellen.

Wat betekent een cao voor de werkgever?

Een werkgever is verplicht, indien de cao algemeen verbindend is verklaard, om zich aan de cao te houden die geldt voor een betreffende bedrijfstak. Wanneer een werkgever de regels van een cao niet naleeft, kan dit hoge boetes tot gevolg hebben. Bij een samenwerking met PRO Payroll, nemen wij deze verplichtingen op ons.