Ambtenaren van vier betrokken ministeries hebben in een rapport tien (nieuwe) oplossingen voorgesteld om de onduidelijkheid rondom het zzp-schap weg te nemen. Het doel is uiteindelijk om een beter onderscheid te creëren tussen de zelfstandigen zonder personeel en werknemers. Een volgend kabinet heeft als taak zich over deze voorstellen te buigen.
 
Met name de nieuwe wet DBA had duidelijkheid moeten bieden voor zowel de zzp’er als de opdrachtgever, en had eveneens als doel het onderscheid tussen de zzp’er en werknemer duidelijk te krijgen. We kunnen stellen dat de betreffende wet dit doel in ieder geval (nog) niet bereikt heeft.
De wet heeft tot nu toe vooral onzekerheid met zich meegebracht, inclusief ongunstige gevolgen voor de zzp’er. Zo liepen zij opdrachten mis en is het uurtarief van de zzp’er gemiddeld gedaald.

Oplossingen 

Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verstuurde op 22 mei jl. mede namens de staatssecretaris van Financiën het rapport (Rapport varianten kwalificatie arbeidsrelatie) met voorstellen naar de Tweede Kamer.
 
Lees hier het Rapport varianten kwalificatie arbeidsrelatie. In dit rapport staan de voorgestelde oplossingen benoemd.

Handhaving wet DBA opnieuw uitgesteld

Vooral door de kritiek rondom de wet en de onzekerheid die het met zich mee brengt, heeft staatssecretaris Wiebes opnieuw besloten de handhaving van de wet tot zeker 1 juli 2018 uit te stellen. Eerder werd de handhaving van de wet al uitgesteld naar 1 januari 2018. In de praktijk houdt dit in dat opdrachtgevers en zzp’ers tot 1 juli geen kans op naheffingen of boetes lopen. Voor ‘kwaadwillenden’ geldt dit besluit echter niet. Bij de ‘kwaadwillenden’ gaat het om de opdrachtgevers die daadwerkelijk ‘opereren in een context van opzet, fraude of zwendel’.