De Payrollwereld groeit. Niet zo gek, want payrolling biedt voordelen en deze voordelen zijn bij steeds meer ondernemers bekend. Helaas blijven er ook misverstanden over payrolling bestaan, welke wij graag uit de wereld helpen. De meest voorkomende hebben we onderstaand op een rijtje gezet.

  • “Een payrollbedrijf doet hetzelfde als een uitzendbureau.”

Er bestaan duidelijke verschillen tussen een payrollbedrijf en een uitzendbureau. We benoemen enkele verschillen hieronder:

–          Een uitzendbureau neemt werknemers in dienst om deze tijdelijk bij een bepaald bedrijf te laten werken. Een payrollorganisatie kan compleet of gedeeltelijk een personeelsbestand van een organisatie overnemen.
–          Een uitzendbureau werft in veel gevallen zelf de medewerker, in het geval van payrolling doet  u dit zelf.
–          Per uur is een medewerker via een uitzendbureau duurder dan via een payrollorganisatie (zie ook “Payrolling kost veel geld”).

  • “Door aan payrolling te doen, gaan de medewerkers erop achteruit.”  

Payrollbedrijven zijn verplicht om vergelijkbare arbeidsvoorwaarden te bieden, net zoals het bedrijf dit doet bij medewerkers die direct bij hen in dienst zijn. Ook het arbeidsverleden en de opgebouwde rechten van het personeel worden door het payrollbedrijf overgenomen. Vanaf 30 maart 2015 is iedere payrollorganisatie overigens verplicht om de zogenoemde inlenersbeloning vanaf de eerste werkdag van de werknemer toe te passen, dit houdt in dat een werknemer via payroll hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van het bedrijf die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van deze organisatie worden betaald. Werknemers gaan er dus niet op achteruit en vallen niet terug in hun rechten.

Werknemers zijn hiernaast wel voor een langere tijd ‘flexibel’ dan wanneer zij direct in dienst van de onderneming zijn. Wat echter vaak vergeten wordt, is dat wanneer deze flexibiliteit niet beschikbaar zou zijn voor ondernemers, er vaak überhaupt geen arbeidsplaats zou bestaan. In veel gevallen is het aannemen van personeel zonder een payrollconstructie te duur en te risicovol. Payrolling kan extra banen creëren, die weliswaar flexibel zijn, maar anders niet zouden bestaan.

  • “Payrolling kost veel geld.”

Het klopt dat de prijs per gewerkt uur hoger ligt bij payrolling, maar toch worden de totale kosten juist lager. Met payrolling verkleint u namelijk het ondernemersrisico. Hoe dan? Wanneer u aan payrolling doet terwijl een medewerker voor langere tijd ziek/ arbeidsongeschikt wordt, ligt het ondernemersrisico bij de payrollorganisatie en niet bij u. De uitbetaling van de medewerker gaat dan door, terwijl u als organisatie hier niet voor betaalt. Hetzelfde geldt voor de kosten voor begeleiding bij ziekte en de administratie hieromheen. Tot slot bespaart u tijd doordat u minder administratieve taken rondom uw personeel hoeft uit te voeren.

  • “Ik heb te weinig mensen in dienst om van payrolling gebruik te maken.”

Integendeel: niemand is te klein om te payrollen. Met een klein aantal medewerkers is de administratieve druk vaak relatief hoog. Het uitbesteden van deze administratieve rompslomp is het alleen al waard om te payrollen.

  • “Door payrolling verlies je de controle op je medewerkers en heb je minder leidinggevende mogelijkheden.”

Alleen het juridische werkgeverschap besteedt u bij payrolling uit. U blijft verantwoordelijk voor het aansturen en leidinggeven aan uw personeel.
Heeft u nog vragen over payrolling? Neem gerust contact met ons op via het volgende nummer: 040-2982389.