De feestelijkheden zijn weer achter de rug en het jaar 2018 is een feit. Wij wensen iedereen een mooi en succesvol jaar! Dit jaar is onze ambitie om ons kwaliteitsniveau naar een zodanig hoog plan te tillen, dat we de verwachtingen van onze relaties niet alleen waarmaken, maar juist overtreffen! Hoe we dat gaan bereiken? Goed luisteren naar de wensen van onze klant en daar op een correcte en vooruitstrevende manier op anticiperen.

Medewerkerstevredenheid

Gezien het feit dat onze klant het beste weet op welke punten zij beter ontzorgd kunnen worden, spelen zij een essentiële rol bij onze procesverbeteringen. Juist daarom zijn wij zo blij met de ontvangst van zoveel nuttige feedback uit onze tevredenheidsonderzoeken in 2017! Frontoffice specialist Laura Philippart legt in deze blog graag uit wat er voor de payrollmedewerkers verbeterd is en waarom deze verbeteringen zo belangrijk zijn.

Verbeterde informatieoverdracht

“De resultaten van ons medewerkerstevredenheidsonderzoek van afgelopen  jaar waren prima te noemen, maar uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering. Voor wat betreft procesverbetering naar onze medewerkers toe is onze aandacht de afgelopen tijd zeer specifiek uitgegaan naar communicatie en informatieoverdracht. De eerste indruk van onze organisatie is essentieel voor de relatie en de vertrouwensband die we met onze payrollmedewerkers (willen) opbouwen. We hebben ons dus heel specifiek gericht op procesverbeteringen rondom het eerste contact”, geeft Laura aan.

Concrete verbeteringen

Zodra een nieuwe payrollmedewerker zijn of haar arbeidsovereenkomst via ons digitale systeem DocuSign ontvangt, wordt hier middels een korte, duidelijke mail, toelichting op gegeven. Laura: “Het is heel belangrijk dat een nieuwe medewerker meteen zijn weg weet te vinden in ons digitale systeem en hier niet zelf naar hoeft te zoeken. Met deze mail wordt de belangrijkste informatie kort en bondig uitgelegd. Maar hier blijft het niet bij. Wij willen ‘voelen’ dat een payrollmedewerker zich begrepen voelt bij ons en weet wat hij/zij van ons kan verwachten. Daarom bel ik alle nieuwe payrollmedewerkers persoonlijk op, om te vragen naar zijn/haar ervaring en of ik daarin nog iets kan betekenen. Ik merk dat medewerkers dat stukje persoonlijke aandacht erg prettig vinden. Sinds ik bel krijg ik stiekem veel meer waardevolle informatie te horen, dan bij enkel het versturen van een e-mail. Informatie die wij op onze beurt weer gebruiken voor verdere procesverbetering. Ik blijf hier dus zeker mee doorgaan.”

Het doel is dat al onze payrollmedewerkers trots zijn om door ons verloond te worden, met alle voordelen van dien. Als we dit voor elkaar krijgen, zorgen we niet alleen voor tevreden medewerkers, maar voor enthousiaste medewerkers. En daar gaan we voor in 2018!