In stappen zal het minimumjeugdloon vanaf 21 jaar afgeschaft worden. Vanaf 21 jaar moeten jongeren een volwaardig salaris gaan ontvangen, daar heeft nu ook de Eerste Kamer mee ingestemd. 

Waarom vindt deze wijziging plaats?
Het wetsvoorstel dat eerder is ingediend door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft met name de boodschap dat jongeren een eerlijke kans in de samenleving verdienen. Hierbij hoort ook een fatsoenlijk loon vindt zowel het kabinet als de sociale partners. Zij vinden de huidige vormgeving niet meer passen bij de arbeidsmarkt en de inkomenspositie van werkende jongeren. Bovendien is het zo dat Nederland hiermee uit de pas loopt in vergelijking met andere landen. Het minimumjeugdloon zal daarom met stappen omhoog gaan, en de leeftijd voor het volwassenenminimumloon dus stapsgewijs omlaag. Op deze manier gaan ook 21- en 22-jarigen ook het wettelijk minimumloon voor volwassenen verdienen.

Wat houdt deze wijziging in voor 18-, 19- en 20-jarigen?
Om het risico te beperken dat verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij het aannemen van personeel, is besloten met deze wijziging ook het loon van 18-,19- en 20-jarigen mee te laten stijgen.

Wat betekent dit voor werkgevers?
De leeftijd waarop iemand recht heeft op het wettelijk volwassenenminimumloon gaat van 23 naar 21 jaar in twee stappen. Per 1 juli 2017 wordt de leeftijd voor het volwassenminimumloon alvast verlaagd van 23 naar 22 jaar. Op ditzelfde moment wordt ook het minimumloon voor 18- tot en met 21-jarigen verhoogd.

Compensatieregeling
Werkgevers zullen door deze wijzigingen te maken krijgen met hogere loonkosten, hiervoor wordt echter een compensatieregeling getroffen. Hiermee kunnen werkgevers rekenen op een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is een vast bedrag per verloond uur en is afhankelijk van de leeftijd die de werknemer op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar heeft bereikt en het gemiddelde uurloon van de medewerker in het betreffende kalenderjaar. Na afloop van een kalenderjaar wordt de compensatie automatisch vastgesteld en uitbetaald aan werkgevers die hier recht op hebben.
Goed om te weten is dat op 1 januari 2018 de compensatieregeling (pas) in werking treedt. Aangezien de verhoging al in juli dit jaar ingaat, wordt de compensatie voor het jaar 2018 vermenigvuldigd met 1,5.

Wat houdt dit in voor het stukloon?
De stukloonbepaling wordt per 1 juli 2017 ook gewijzigd. Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers gaan ook dan minstens het wettelijk minimumloon verdienen.

Let wel, bepaalde bedrijfstakken voor specifieke werkzaamheden worden uitgezonderd van deze nieuwe regels.

En wat houdt de wijziging in voor de meerwerkuren?
Bij meerwerkuren wordt het minimumloon tevens naar evenredigheid verhoogd.

Let wel, bij meerwerk wordt de normale arbeidsduur gemaximeerd op 40 uur per week. Wanneer uw medewerker het wettelijk minimumloon krijgt en in uw bedrijf een 36- of 38-urige werkweek geldt, dan bent u vanaf 1 juli waarschijnlijk meer kwijt wanneer de werknemer overwerkt.

Binnen onze dienstverlening van PRO worden de wettelijk minimumlonen gewaarborgd en zorgen wij voor de juiste toepassing daarvan.