Iedereen die in Nederland werkt, is verplicht om een deel van zijn loon aan de overheid af te staan. Dit gebeurt in de vorm van loonheffing. Maar wat is loonheffing nou eigenlijk en waarom betalen we deze heffing? En wat is heffingskorting nou precies en hoe wordt dit toegepast? Erik van Eijndhoven, onze backoffice specialist, hoort deze vragen vaak voorbijkomen. Hij legt graag uit hoe het zit.

Loonheffing

Loonheffing is een verzamelnaam van belasting en premies die worden ingehouden op het brutoloon. Na inhouding van deze heffing en eventuele andere heffingen (bijvoorbeeld pensioenbijdrage), blijft het nettoloon over. Dit is het bedrag dat uiteindelijk wordt uitgekeerd aan de medewerker.

Loonheffing bestaat uit:

 • Loonbelasting
  Algemene bron van inkomsten voor de overheid. Hiermee worden onder andere zorgkosten en nieuwe wegen betaald, maar ook onderwijs.
 • Premie volksverzekeringen
  Dit gedeelte is gereserveerd voor sociale voorzieningen, zoals AOW en kinderbijslag.
 • Premie werknemersverzekeringen
  Dit deel is gereserveerd voor medewerkers die ziek, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, of werkeloos raken. De inkomsten van deze premies worden dus gebruikt voor uitkeringen. Denk aan WW, WIA, WAO en ZW.
 • Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
  Met deze bijdrage tracht de overheid de hoge zorgkosten voor iedereen betaalbaar te houden.

 

Inhouding op het salaris

Om te voorkomen dat een werknemer bij de jaarlijkse belastingaangifte in één keer een fors moet betalen, houdt de werkgever de loonheffing iedere maand in op het loon. Als het goed is moeten de ingehouden loonheffing en de te betalen loonheffing tegen elkaar wegvallen.

In het regeerakkoord van het Kabinet Rutte 3 dat onlangs gepresenteerd werd, staat dat het nieuwe belastingstelsel wordt herzien en voor de meeste inkomens een belastingtarief van 36,9% gaat gelden. Alleen de hogere inkomens van 68.000 euro of hoger betalen straks een belastingtarief van 49,5%.

Heffingskorting

Loonheffingskorting is waarschijnlijk de bekendste heffingskorting. Deze korting bestaat uit de algemene heffingskorting (voor alle 18-plussers) en de arbeidskorting (voor alle werkenden). Gemiddeld bedraagt de loonheffingskorting voor een reguliere medewerker zo’n € 540,- per maand. Voor Wajongers en AOW-gerechtigden gelden andere bedragen. Zie hier het volledige overzicht heffingskortingen.

Loonheffingskorting wel of niet toepassen?

Medewerkers kunnen er voor kiezen om bij één werkgever of uitkeringsinstantie loonheffingskorting toe te laten passen. In dat geval valt het nettoloon wat hoger uit. Wordt de korting niet toegepast, dan is het nettoloon weliswaar een stuk lager, maar dan ontvangt de medewerker de totale som van de loonheffingskorting in één keer tijdens de jaarlijkse belastingaangifte. Per saldo maakt het dus weinig uit. We zien vaak dat een medewerker naast het loon ook een (gedeeltelijke) uitkering van het UWV ontvangt. Op het moment dat zowel bij de werkgever als bij de uitkeringsinstantie loonheffingskorting wordt toegepast, kan het zijn dat de medewerker een flink bedrag moet terugbetalen omdat hij/zij teveel korting heeft gekregen.

Voor werkgevers maakt het niet uit of medewerkers de loonheffingskorting wel of niet laten toepassen. De werkgeverslasten worden namelijk bepaald door het brutoloon van de medewerker.

Afdracht loonheffing via PRO Payroll

Om hoge boetes te voorkomen is het voor werkgevers erg belangrijk om iedere maand de ingehouden loonheffing aan de Belastingdienst te betalen. Een tijdrovende maar noodzakelijke klus dus. Zouden zij ons payrollen, dan regelen wij dit iedere maand voor hen. Dat is één van de voordelen van onze payrolldienstverlening.