Een nieuw jaar gaat vaak gepaard met veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving. Zo verandert ook ieder (half) jaar het minimumloon. In deze blog leest u wat er per 1 januari 2018 precies is veranderd voor werknemers en werkgevers.

Minimumloon bij stukloon

Stukloon is loon dat werknemers per stuk afgeleverd werk betaald krijgen. Zij moeten vanaf dit jaar minimaal het minimumloon verdienen.

Overwerk

Werknemers die overuren maken moeten hiervoor ook gemiddeld minstens het minimumloon ontvangen. Dit betekent dat zij ook vakantiegeld opbouwen over de gewerkte overuren. Werknemers moeten dus altijd minimaal 108% van het minimumloon ontvangen per gewerkt overuur.

Minimumjeugdloon

De leeftijd voor het volwassen minimumloon is op 1 juli 2017 verlaagd van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog.
In onderstaande tabel wordt per tijdvak weergegeven wat de minimumloonpercentages zijn ten opzichte van het volwassen minimumloon.

Bron: Rijksoverheid

Het is de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat. Werkgevers krijgen voor de hogere loonkosten van 18- tot en met 21-jarigen compensatie via het minimumjeugdloonvoordeel dat vanaf deze maand geldt. Deze regeling compenseert werkgevers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 voor jonge werknemers met een laag loon.

Bron: Rijksoverheid

Benieuwd naar het verschil met vorig jaar? Bekijk de minimumlonen van juli 2017.

Zekerheid van de juiste toepassing

Wanneer u voor PRO Payroll kiest, houden wij de lonen aan van de cao die bij de opdrachtgever geldt. Wij zorgen ervoor dat bovenstaande veranderingen juist toegepast en gewaarborgd worden. Hiernaast kunnen wij u adviseren over de inschaling van uw medewerkers.