Het zal je vast niet ontgaan zijn: veel mensen zijn ziek. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) spreekt al geruime tijd over een officiële griepepidemie in Nederland. In week 8 van 2018 rapporteerde de NIVEL Zorgregistratie 155 op de 100.000 inwoners met de influenza-achtige ziekte (IAZ). Hiermee werd voor de elfde achtereenvolgende week de epidemische grens van 51 per 100.000 inwoners bereikt. Griepachtige klachten zijn acuut begin van koorts, in combinatie met hoesten, loopneus, keelpijn, hoofdpijn of spierpijn.

In de wet is het zo geregeld dat werknemers en werkgevers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie. Bij een ziekmelding is PRO Payroll dus verplicht om stappen te ondernemen in het kader van de Wet verbetering poortwachter.

Wat vragen we jou?

Op het moment dat het griepvirus je te pakken heeft, zie je waarschijnlijk het liefst je bed en een pakje tissues. Toch is het erg belangrijk dat je je in geval van ziekte houdt aan ons verzuimreglement. Gedurende de hele ziekteperiode is het dus noodzakelijk dat je actief meewerkt aan initiatieven die ontplooid worden ten aanzien van jouw herstel. Communicatie is hierbij erg belangrijk. Vergeet daarom niet om jouw ziek- en herstelmelding zowel bij de opdrachtgever als bij PRO Payroll telefonisch te melden.

Wat doet PRO Payroll voor jou?

Wij nemen onze rol als werkgever uiterst serieus. Daarom gaan we zorgvuldig met iedere ziekmelding om en sta jij als medewerker centraal in alle stappen die we zetten om jou weer fit en gezond aan het werk te krijgen. Op het gebied van verzuimbegeleiding kan je daarom het volgende van ons verwachten:

  • Bij kortdurend verzuim (< 2 weken) plannen we contactafspraken om te vernemen hoe het met je gaat en waar we je eventueel mee kunnen helpen. De frequentie van deze afspraak vindt in overleg plaats. Gemiddeld gezien plannen we hier dagelijks een moment voor. Bij langdurig verzuim (> 2 weken) verzoeken we je wekelijks contact met ons op te nemen om het verloop van het ziektetraject te bespreken.
  • Wij blijven zorgdragen voor uitbetaling van het salaris, conform de geldende ABU-CAO.
  • Wanneer je behoefte hebt aan preventief overleg (sparren over tips of oplossingen om verzuim te voorkomen) ben je altijd welkom om een afspraak in te plannen met één van onze verzuimspecialisten; Sanne van Houtert of Anouk Dings. Zij staan je graag te woord.
  • In het geval van langdurig verzuim zal er een bedrijfsarts worden ingezet om je te begeleiden gedurende de verzuimperiode. In dat geval wordt er samen met jou een re-integratietraject opgestart. Gelukkig komt het zelden voor dat de heersende griep langer dan 2 weken duurt, dus hiervoor zal een bezoek aan onze bedrijfsarts niet direct aan de orde zijn.

 

PRO Payroll wenst je veel beterschap!

Gelukkig staat de lente voor de deur en zal het hopelijk vlug gedaan zijn met het griepvirus. Mocht je het tóch nog te pakken krijgen, gaan we er samen alles aan doen om jou weer snel fit en vitaal te maken.