De handhaving van de veelbesproken Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt uitgesteld tot in ieder geval januari 2018, zo staat in de Kamerbrief Tweede voortgangsrapportage Wet DBA.

Naar aanleiding van veel kritiek, onrust en onzekerheid rondom de wet heeft staatssecretaris Eric Wiebes de keuze gemaakt de Wet DBA voor nu op te schorten.

Gevolgen Wet DBA
De komst van de Wet DBA moest eigenlijk voor meer zekerheid gaan zorgen. Maar in plaats daarvan kregen zzp’ers te maken met (negatieve) andere gevolgen. Zo werd de groep zelfstandigen minder vaak ingezet, bij opdrachtgevers bestond er namelijk de angst om achteraf een loonheffing of een boete te moeten betalen. Hiernaast, en waarschijnlijk mede door dit gegeven, is het gemiddelde uurtarief van de zzp’er gedaald en werd een groot deel van de modelovereenkomsten niet goedgekeurd door de Belastingdienst.

Wat betekent dit voor zzp’ers en opdrachtgevers?
De Belastingdienst zal tot minstens 1 januari 2018 geen naheffingen of boetes opleggen bij zowel zzp’ers als opdrachtgevers. In de tussentijd gaat het kabinet kritisch bekijken hoe begrippen zoals ‘gezag’ en ‘vrije vervanging’ aangepast kunnen worden aan de arbeidsmarktverhoudingen. De wettelijke definitie van loondienst sluit namelijk niet meer aan op de huidige praktijk. Het kost het kabinet tijd om deze definitie aan te passen.
Let wel  op: de modelovereenkomsten blijven in principe gewoon bestaan en echte ‘valsspelers’ lopen nog steeds de kans op een loonheffing en/of een boete.

Onzekerheid blijft
Veel experts en brancheorganisaties, zoals de ABU en NBBU, reageerden kritisch op het uitstel van de Wet DBA. De onzekerheid blijft immers. “De markt heeft onvoorwaardelijke zekerheid nodig”, aldus Jurrïen Koops (ABU-directeur). Onzekerheid blijft doordat modelovereenkomsten eigenlijk gewoon blijven bestaan. De Commissie Boot zei in haar eindrapportage hierover dat zij het niet nodig vinden om de modelovereenkomsten geheel te schrappen. Er dient alleen een betere invulling van deze overeenkomsten te komen. Vooraf moet duidelijk zijn aan welke criteria de zzp’er en opdrachtgever moet voldoen.

Zekerheid door middel van payrolling
Terwijl de Wet DBA nog onzeker blijft, biedt een payrollconstructie wel zekerheid. De Hoge Raad heeft namelijk onlangs de bestaansgrond van payrollbedrijven nogmaals expliciet bevestigd.  

Zzp’ers en opdrachtgevers kiezen dan ook niet voor niets steeds vaker voor payrolling. Waarom? Een samenwerking met PRO Payroll kan namelijk beide partijen voordelen opleveren, zoals: 

  • Meer zekerheid en minder risico
    Freelancer en opdrachtgever hoeven geen gebruik meer te maken van modelovereenkomsten. Dit betekent dat beide partijen hiervan niet afhankelijk zijn en helemaal geen kansen meer hebben op boetes of naheffingen van de Belastingdienst.
  • Kosten blijven hetzelfde
    Het factuurbedrag voor de opdrachtgever blijft hetzelfde als voorheen. De marge voor onze dienstverlening zit inbegrepen in het factuurbedrag van de freelancer.
  • Gemak en kennis
    Bij een samenwerking met PRO Payroll hebben beide partijen één aanspreekpunt voor alle vragen die zij hebben.