Voortaan moeten ook zieke werknemers bij ontslag hun niet opgenomen vakantie-uren volledig uitbetaald krijgen. Dit blijkt uit een uitspraak die eind november door de Centrale Raad van Beroep is gedaan. Daarnaast mag de eventuele WAO-uitkering niet in mindering worden gebracht op de vergoeding van de vakantie-uren.

Deze uitspraak volgde uit een zaak die een werknemer met een gedeeltelijke WAO-uitkering had aangespannen, na faillissement van de werkgever.

Zaak

Vanaf het tweede ziektejaar keert de werkgever nog maar 70% van het salaris uit, waarop ook de WAO-uitkering in mindering wordt gebracht. Toen de werkgever in het tweede ziektejaar failliet ging en de werknemer om die reden haar baan verloor, nam uitkeringsinstantie UWV de betalingsverplichting over. Het UWV keerde echter maar 70% van het salaris uit voor de niet-opgenomen vakantie-uren. Ook de WAO-uitkering werd op deze uren in mindering gebracht. Hier was de zieke werknemer het niet mee eens, waardoor er beroep tegen aangespannen werd.

Uitspraak

De Centrale Raad van Beroep heeft de werknemer in het gelijk gesteld. Op basis van Europese regels had de werkgever deze zieke werknemer bij einde dienstverband 100% van de opgebouwde vakantie-uren moeten betalen. Op het moment dat UWV de betalingsverplichting overneemt, moeten zij deze regel óók toepassen. Dit is een definitieve uitspraak van de Centrale Raad van Beroep waartegen geen hoger beroep meer ingesteld kan worden. 

Uitbetaling niet genoten vakantie-uren door PRO Payroll

Als juridisch werkgever draagt PRO Payroll zorg voor de correcte uitbetaling van het salaris en andere opgebouwde rechten, waaronder vakantiegeld en niet genoten vakantie-uren. Bij (langdurige) ziekte blijft PRO Payroll verantwoordelijk voor de salarisuitbetaling. Mochten er bij uitdiensttreding nog niet genoten vakantie-uren openstaan, zullen wij dit, in nauw overleg met onze opdrachtgever, voor 100% uitbetalen.