Aangezien het aantal flexibele contracten al diverse jaren stijgende is, gaan we ervan uit dat dit flexibel werken organisaties voordelen oplevert. Dr. Job Hoogendoorn van Erasmus Research & Business Support (ERBS) heeft hier, in opdracht van Brunel, dan ook niet voor niets onderzoek naar gedaan. Het is goed om deze verwachtingen feitelijk te kunnen onderbouwen. Uit het wetenschappelijk onderzoek van Dr. Hoogendoorn bleek dat de inzet van flexibele medewerkers, ten opzichte van de vaste medewerkers, daadwerkelijk voordeliger is voor organisaties. Flexwerkers kunnen de Nederlandse maatschappij jaarlijks maar liefst 2 miljard euro opleveren, ongeacht het nu slechter of beter gaat met de economie in Nederland.

Aantal flexwerkers stijgend

Het aantal flexwerkers blijft dus stijgen. In 2002 spraken we over een percentage van 25% van de werkzame beroepsbevolking die nog niet voorzien was van een vast contract. In 2012 was dit percentage 31%, nu is dit 38,4%.

Effecten flexibele contracten

Het onderzoek laat zien welke positieve effecten de flexibele contracten zoal hebben:

 • Overall betere bezetting
  Wanneer de productie toe- of juist afneemt kan er met behulp van flexwerkers sneller geschakeld worden, waardoor de bezetting altijd passend is.
 • Lagere HR-kosten bij in- en uitstroom
  Bij groei en afname van de productie zijn de kosten van in- en uitstroom minder hoog bij flexwerkers. Bij flexibele arbeid kan vaak geld worden bespaard door het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap en het voorkomen en tijdig ingrijpen bij mismatches (jaarlijks 12%).
 • Hogere arbeidsproductiviteit
  Doordat flexwerkers minder ontslagprotectie genieten, voelen zij gemiddeld meer drang om hun baan veilig te stellen. Dit leidt, ten opzichte van de vaste medewerkers, tot een hogere arbeidsproductiviteit van 1 tot 2%.
 • Meer werkgelegenheid en productie
  Wanneer er alleen maar vaste contracten gegeven konden worden zou, naar verwachting, een groot gedeelte van de werkgelegenheid via externe inhuur niet beschikbaar zijn gekomen. Hiernaast zou op dat moment ook een deel van de nieuwe, vaste contracten niet zijn gegeven. Door met flexwerkers te werken, is een snellere instroom mogelijk en wordt er eerder omzet en resultaat geboekt ten opzichte van vaste medewerkers.


Feiten rondom flexibele arbeid

“De discussie over flexibele arbeid in Nederland moet meer op basis van feiten gevoerd worden”, zo zegt onderzoeksleider Dr. Job Hoogendoorn. In de berekeningen in het onderzoek is continu de ondergrens van bedragen gehanteerd. Zo is in het onderzoek te zien dat de flexibele mogelijkheden  in arbeid, zowel in goede als slechte economische tijden, minstens 1,5 miljard oplevert. “Bij inzet van flexibele medewerkers via PRO, nemen wij alle werkgeverskosten en –risico’s op ons. Uit het onderzoek blijkt dat het bedrag op besparingen van HR-kosten in Nederland zo’n half miljard euro is. Het invullen van de behoefte aan flexibele arbeid door middel van onze dienstverlening is dus niet alleen strategisch, maar ook vanuit kostenefficiency een verstandige keuze”, aldus Roel Dolkemade, algemeen manager PRO Payroll.