Medewerkers met een flexibele arbeidsrelatie verdienen standaard het loon dat geldt bij de inlenende partij. Dit komt door de zogeheten inlenersbeloning. De inlenersbeloning is een term die voorkomt in de ABU CAO. Hierdoor dient gelijke beloning tussen medewerkers met een flexibele arbeidsrelatie en medewerkers met een vaste arbeidsrelatie te worden gerealiseerd. We spraken Sarina Feekes, backoffice specialist bij PRO, over diverse aspecten die vallen onder de inlenersbeloning.

Wat is de inlenersbeloning?

“Voor onze medewerkers volgen we de ABU CAO. Vanuit de ABU CAO heeft een medewerker vanaf de eerste werkdag recht op de inlenersbeloning. Hierbij wordt het loon van de medewerker met een flexibel arbeidscontract gespiegeld aan de geldende cao van de opdrachtgever. Het kan ook zijn dat de opdrachtgever een eigen beloningssystematiek hanteert. Dan is de inlenersbeloning hierop van toepassing. PRO is, net als alle andere payroll- en uitzendorganisaties, verplicht om de inlenersbeloning toe te passen”, vertelt Sarina.

Welke aspecten vallen onder de inlenersbeloning?
Onder de inlenersbeloning vallen de onderstaande aspecten:

  • Inschaling loon
  • Initiële loonsverhoging
  • Periodieken
  • Arbeidsduurverkorting
  • Toeslagen (denk hierbij aan ploegentoeslag of vergoedingen voor overwerkuren)
  • Onkostenvergoedingen (denk hierbij aan reiskostenvergoedingen)

Sarina: “Een pensioenregeling en het aantal vakantiedagen zijn voorbeelden die niet onder de inlenersbeloning vallen. Hiervoor passen we volgens de ABU CAO voor onze medewerkers dezelfde regeling toe. Zo bouwen medewerkers vanaf 21 jaar en ouder middels de ABU CAO een pensioenkapitaal op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Hiernaast hebben medewerkers recht op 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband.” Voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren bij een opdrachtgever die valt onder de CAO Bouw en Infra gelden er afwijkende arbeidsvoorwaarden, waaronder een specifieke pensioenregeling.

Wat is de rol van de backoffice afdeling?

“Bij de inschrijving van medewerkers bekijken wij altijd welke cao van toepassing is. Er zijn veel geldende cao’s in Nederland, welke inhoudelijk regelmatig veranderen. Dit alles vergt specifieke en actuele juridische kennis. Indien de opdrachtgever een eigen beloningssystematiek hanteert, dienen we deze gegevens van onze opdrachtgevers correct te ontvangen. PRO zorgt er dan voor dat dit juist wordt toegepast in de beloning van de medewerkers. Op deze manier nemen wij veel verplichtingen van onze opdrachtgevers over”, geeft Sarina aan.