Indien u zzp’er bent en eerder gebruikmaakte van een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), heeft u een brief ontvangen over de uitstel van de handhaving Wet DBA. Bent u net gestart als zzp’er? Dan heeft u deze brief waarschijnlijk niet ontvangen.

Wat stond er in de brief? Voor diegenen die het nieuws omtrent dit onderwerp enigszins volgen bevat de brief niet veel nieuwswaardigheden. In de brief herhaalt Driek Kamps, landelijk directeur MKB van de Belastingdienst, dat zzp’ers en opdrachtgevers niets te vrezen hebben van eventuele boetes en naheffingen, mits ze niet ‘kwaadwillend’ zijn. Vooral het begrip kwaadwillend lijkt voor veel vragen te zorgen.

Wat wordt door de Belastingdienst verstaan onder kwaadwillenden?

In de bijlage van de brief probeert men uit te leggen wat de Belastingdienst onder het begrip kwaadwillend verstaat:

“Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).

Wij richten de handhaving nu eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen evident buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kunt u denken aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting.

Bij kwaadwillenden zullen wij handhavend optreden. Wij kunnen aan kwaadwillenden dus naheffingsaanslagen, boetes en correctieverplichtingen voor de loonheffingen opleggen.”

Zijn er al kwaadwillenden in beeld?

Momenteel heeft de Belastingdienst zeven opdrachtgevers in beeld die mogelijk misbruik maken van de Wet DBA en in dat geval zullen zij gezien worden als ‘kwaadwillend’. Dit geeft de staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, aan in een brief aan de Kamer. Verder geeft staatsecretaris Wiebes geen informatie weg over deze opdrachtgevers. Hij benadrukt vooral dat de handhaving bij kwaadwillenden ‘uiteraard zorgvuldig’ moet gebeuren.
De Belastingdienst voert aan de hand van een gesprek eerst de aard van de werkrelatie tussen de opdrachtgever en – nemer vast. Ter plaatse beoordeelt de fiscus hoe de werkrelatie er feitelijk uitziet en vindt er indien nodig een aanvullend onderzoek plaats om de kwaadwillendheid te kunnen onderbouwen.

Onzekerheid blijft bestaan

Roel Dolkemade, algemeen manager bij PRO Payroll, geeft aan dat ook na deze brief een groot aantal opdrachtgevers en zzp’ers bij PRO vragen naar een oplossing. “De onzekerheid blijft bestaan door de veranderende wet en regelgeving. Door middel van onze dienstverlening kan PRO partijen rechtszekerheid bieden door de overname van het juridische werkgeverschap. Hiermee wordt de discussie weggenomen, evenals de kans op boetes en naheffingen”, aldus Roel Dolkemade.