Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 43% van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) niet voldoende pensioen opbouwt. Dit blijkt uit het onderzoek naar de pensioensituatie van zzp’ers tegenover die van werknemers, welke in het Economisch Statistisch Bulletin (ESB) is gepubliceerd.

Middeninkomens

56% van de groep zzp’ers met een middeninkomen lijkt geen toereikend pensioen te hebben. Een middeninkomen houdt in dat hij of zij een bruto jaarinkomen heeft tussen de € 32.100,- en € 40.599,-. Van de mensen in loondienst geldt hiervoor een percentage van 30. Dit is een aanzienlijk verschil.

Hogere inkomens

De pensioenproblemen lijken nog het grootst te zijn bij de groep zzp’ers met de hoogste inkomens. We hebben het hierbij over inkomens die bruto jaarlijks hoger zijn dan € 53.600,-. Van deze groep lijkt zelfs 63% geen toereikend pensioen opgebouwd te hebben.

Toereikend pensioen

Maar wanneer heeft iemand dan een toereikend pensioen? Een pensioen wordt in dit onderzoek toereikend genoemd zodra iemand minimaal 70% van het jaarinkomen als pensioen overhoudt. Deze 70% kan ontstaan uit de volgende vier aspecten:

  1. De AOW
    De AOW is een basispensioen van de Rijksoverheid. Zodra iemand in Nederland heeft gewoond of gewerkt ontvangt hij of zij AOW vanaf de AOW-leeftijd tot het moment van overlijden.
  2. Verplicht opgebouwd pensioen
    Sommige groepen zzp’ers hebben te maken met verplichte beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Het kan ook zijn dat iemand via een voormalig werkgever al verplicht pensioen heeft opgebouwd.
  3. Vrijwillig opgebouwd pensioen
    Mogelijk met behulp van de fiscale oudedagsreserve (FOR), lijfrente bij verzekeraar, bank of beleggingsinstelling of via het voortzetten van de pensioenregeling van uw voormalig werkgever.
  4. Privévermogen

Deels is het dus begrijpelijk dat personen met een hoger inkomen minder snel een ‘toereikend’ pensioen hebben. Want hoe meer iemand verdient, hoe meer diegene voor een toereikend pensioen opzij moet zetten. 

Verplichte pensioenopbouw

Al diverse jaren bestaat er de discussie over een verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers. Feiten en cijfers rondom deze discussie ontbraken echter nog. Uit dit onderzoek vanuit de EBS is weldegelijk gebleken dat er een groot verschil zit tussen de zzp’er en werknemer in loondienst wat betreft pensioenopbouw. Werknemers zijn namelijk wel verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling. Een gemiddelde zzp’er krijgt jaarlijks gemiddeld € 26.000,- aan pensioen uitgekeerd. Bij een werknemer is dit gemiddeld bijna € 6.000,- meer.

Pensioenopbouw via PRO Payroll

Steeds meer freelancers kiezen voor de PRO Payroll Freelance Services, vooral voor het gemak en de zekerheid die de dienstverlening biedt. Doordat freelancers via PRO Payroll Freelance Services op papier in dienst komen van PRO Payroll, bouwen zij hierdoor ook pensioen op conform het StiPP-Pensioen.