De Eerste Kamer heeft ingestemd: de VAR wordt per 1 mei 2016 afgeschaft (als alles goed verloopt). De VAR wordt vanaf dat moment vervangen door modelovereenkomsten, waarvoor een overgangstermijn geldt van een jaar, tot 1 mei 2017.

Waarom wordt de oude VAR afgeschaft?

Bij de oude VAR lag de focus vooral op de zelfstandige. De opdrachtgever speelde in de VAR geen belangrijke rol en werd zo onder andere gevrijwaard voor premies en loonheffingen. Volgens de wet was de opdrachtgever dan ook niets verschuldigd. De oude VAR zou schijnzelfstandige (in verkapte loondienst) op deze manier aanmoedigen. Modelovereenkomsten moeten ervoor zorgen dat het beter controleerbaar is of iemand een schijnzelfstandige is.

Wat houdt de modelovereenkomst in?

De modelovereenkomst is een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever- en nemer en moet beide partijen meer zekerheid bieden. Opdrachtgever en –nemer worden door de overeenkomst samen verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie en eventuele aanspraken achteraf, ook moeten de overeenkomsten duidelijkheid bieden over de gevolgen van loonheffing. Per sector worden modelovereenkomsten opgesteld, deze overeenkomsten zullen binnenkort te vinden zijn op de website van de Belastingdienst.

Een opdrachtgever mag voor soortgelijk werk ook zelf een overeenkomst opstellen en deze na goedkeuring van de Belastingdienst meerdere keren gebruiken.

Payrolling

Via de payrollconstructie hoeft de freelancer niet met de modelovereenkomst te gaan werken. Wanneer een freelancer met freelance payrolling via PRO Payroll werkt, dan treedt de freelancer bij PRO Payroll in dienst. PRO Payroll wordt in dit geval de juridisch werkgever, biedt u een  flexibele arbeidsovereenkomst aan en betaalt uw salaris. Op deze manier bent u ook verzekerd op grond van de werknemersverzekeringen, zoals WW en WIA. Ook neemt PRO het debiteurenbeheer en – risico voor  u uit handen. PRO Payroll betaalt uw loon en factureert het afgesproken tarief naar de opdrachtgever.